เมื่อเข้าสู่ระบบที่เว็บ huaykk.bet เรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กที่ “ฝากเงิน” ปุ่มสีเขียว

ให้เลือกบัญชีของเรา และใส่จำนวนเงิน หลังจากนั้น กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

ระบบจะแจ้งว่าให้โอนจากบัญชีของเรา เข้าบัญชีของเว็บ huaykk  เมื่อโอนแล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

เมื่อดำเนินการต่อแล้ว ให้ใส่รายละเอียด วัน เวลา ที่โอน พร้อมแนบสลิป  เมื่อเรียบร้อยแล้วกด “ยืนยันการแจ้งโอนเงิน”